Casa Betania

Casa Betania – Serviciu rezidenţial de tip familial pentru copiii şi tinerii în dificultate

Casa „Betania”, deschisă în anul 1996 de Asociaţia Creştină de Misiune şi Ajutorare Betania Bârlad, este organizată ca o casă de tip familial gen sat SOS pe un teren de 4,9 ha concesionat de la Primăria Bârlad pe o durată de 100 de ani. Cele 4 case în care se acordă serviciile sociale şi sediul cu birouri sunt proprietatea Asociaţiei. Fiecare casă este formată din două apartamente, fiecare având în componenţa sa 4 -5 dormitoare, 2 băi, cameră de zi, bucătărie, sală de studiu / club de zi.

Misiunea “Casei Betania” este de a contribui la dezvoltarea psiho-socio-emoţională şi spirituală a copiilor şi tinerilor aflaţi în dificultate, în spiritul cultivării respectului şi dragostei faţă de semeni, cu scopul de a forma adulţi responsabili, cinstiţi şi implicaţi în viaţa comunităţii.

Beneficiarii noştri sunt copii şi tineri cu vârste între 5 și 19 ani separaţi de familie, orfani de unul sau ambii părinţi sau din familii aflate în situaţii de risc pentru care Comisia pentru Protecţia Copilului sau instanţa a stabilit o măsură de protecţie. În prezent în Casa Betania sunt 24 de copii şi tineri cărora le oferim îngrijire, protecţie şi educaţie într-un mediu cât mai apropiat de cel familial, cu implicarea unei echipe formate din mentori, instructori de educaţie, supraveghetori, asistent medical, asistent social şi psiholog.

Prin serviciile de asistenţă socială acordate de Casa “Betania” Bârlad se oferă găzduire, îngrijire şi educaţie copiilor / tinerilor separaţi de familie, semiorfani, orfani sau din familii în dificultate. Obiectivul principal al serviciilor de asistenţă socială acordate de instituţia noastră este acela de a oferi o îngrijire orientată spre copil, centrată pe nevoi, bazată pe nivelul dezvoltare al copilului / tânărului, cu responsabilizarea şi participarea/ implicarea acestuia în vederea dezvoltării armonioase a personalităţii sale şi prevenirii marginalizări şi excluziunii sociale.

Serviciile furnizate de Casa “Betania”

  • Găzduire pe perioadă determinată
  • Educare
  • Reintegrare familială şi comunitară
  • Asistenţă medicală şi îngrijire
  • Educaţie şi consiliere în spiritul moralei şi valorilor creştine
  • Consiliere psihologică şi intervenţie terapeutică
  • Socializare şi petrecerea timpului liber
  • Dezvoltarea deprinderilor de viaţă

Flag Counter