Finanțare

Principalele surse de finanţare ale A.C.M.A. Betania în anul 2017 au fost asigurate de:

  • Donații și sponsorizări de la Bibel und Missioshilfe Ost
  • Autofinanțare (comercializare bunuri în lanţul de magazine SH, arendă teren agricol, confecţionare şipci metalice, etc.)
  • Donaţii, sponsorizări din România
  • Alocații plasamente