Misiune

“Religiunea curată şi neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani şi pe văduve în necazurile lor, şi să ne păzim neîntinaţi de lume” (Iacov 1 v.27)

 

Misiunea „Casei Betania” este de a contribui la dezvoltarea psiho-socio-emoţională şi spirituală a copiilor şi tinerilor aflaţi în dificultate, în spiritul cultivării respectului şi dragostei faţă de semeni, cu scopul de a forma adulţi responsabili, cinstiţi şi implicaţi în viaţa comunităţii.