Noutăți

Rezultatele în anul 2017

Rezultatele în anul 2017

  • Acordarea serviciilor sociale în cadrul Casei de tip familial pentru un număr de 15 copii/tineri aflați cu măsură de protecție specială – plasament;
  • Reintegrarea în familie la tatăl natural a unui copil aflat cu măsură de protecție specială – plasament;
  • Reintegrarea socio – profesională a unui tânăr aflat cu măsură de protecție specială – plasament care a împlinit vârsta de 19 ani;
  • Absolvirea școlilor de masă de către beneficiarii Casei „Betania” în proporție de 90%;
  • Promovarea examenelor şi continuarea studiilor de către cele 2 studente;
  • Încadrarea la un loc de muncă pentru 2 tineri aflați cu măsură de protecție specială – plasament;
  • Cultivarea deprinderilor de muncă prin susținerea stagiilor de practică și aplicarea pentru job-uri de vară;
  • Îmbunătățirea relației cu familiile copiilor/tinerilor și cu persoanele importante din viața acestora, prin înlesnirea și încurajarea comunicării și întâlnirii cu acestea;
  • Acordarea serviciilor sociale în cadrul internatului privat pentru un număr de 17 copii/tineri proveniți din familii aflate în situații de risc.